logo

Wat inspecteren wij?

 • Palletstellingen
 • Draagarmstellingen
 • Inrijstellingen
 • Palletdoorrolbanen
 • Legbordstellingen
 • Verdiepingsvloeren (entresols)
 • Automatische magazijnen. 

Een speciaal opgeleide stellinginspecteur voert in naam van Rack Inspecs de inspectie uit. De inspectie en het inspectieverslag worden conform de norm EN 15635 uitgevoerd.

Onze inspecteurs zijn opgeleid bij het gerenommeerde instituut Dr. Möll in Darmstadt (D) en tevens VCA en TUV-gecertificeerd.

Wanneer inspecteren wij:

 • 0-inspectie: U heeft uw magazijn laten bouwen of verbouwen en voor u het in gebruik neemt laat u het inspecteren.
 • Periodieke inspectie: Minimaal 1 x per jaar. Indien noodzakelijk of gewenst bestaat er de mogelijkheid deze frequentie op te voeren.
 • Second opinion: Bestaan er twijfels aan de uitvoering van de inspectie door een andere partij kunnen wij deze nogmaals uitvoeren.

De inspectie omvat  het volgende:

 1. Visuele inspectie vanaf de grond, zonder klimhulpmiddelen, hefplatform, steiger, etc. Mocht er op hoogte toch iets vreemds geconstateerd worden zal dit door de inspecteur nader bekeken worden op een veilige wijze.
 2. Visuele controle van stellingonderdelen op zichtbare vervormingen en beschadigingen.
 3. Visuele controle van de stellingconfiguratie, voor zover deze zonder verdere maatregelen zichtbaar zijn. De controle gebeurt op basis van de oorspronkelijk overeengekomen specificatie - indien deze beschikbaar is. Voor het geval er aan de oorspronkelijke stellingconfiguratie wijzigingen, aanpassingen, reparaties of werkzaamheden van derden hebben plaatsgevonden is het raadzaam dat de inspecteur  hiervan, zo mogelijk, op de hoogte word gebracht.
 4. Steekproefsgewijze controle van de aanwezige belasting, in relatie tot de op de stelling aangebrachte draagkrachttype platen.
 5. Algemene werkwijze van het magazijn. (Werken de heftruckchauffeurs op de juiste wijze, gebruik van juiste pallets, openlaten vluchtwegen enz)
 6. Aanbrengen van een inspectie sticker.
 7. Opmaken van een inspectierapport (digitaal) met aanbevelingen wat direct bij u achtergelaten zal worden. De inspecteur zal het gehele rapport met de contactpersoon doornemen.
 8. Mocht er reparatiemateriaal nodig zijn, zal de inspecteur, zo mogelijk, zorgen voor een offerte van het benodigde materiaal. Ook het montagetraject kan eventueel verzorgd worden.
 9. Indien gewenst kan er een complete lay-out van uw magazijn gemaakt worden.

 

rightpanel