Rack Inspecs
logo

Een betrouwbare partner voor een veilig magazijn!

Hoe zorgvuldig u ook omgaat met uw magazijnstellingen, u realiseert zich dat er desondanks beschadigingen zullen optreden. Vooral door de hoge omloopsnelheid van pallets en druk vorkheftruckverkeer, kunnen deze schades ernstig zijn en snel tot onveilige situaties leiden.

De Arbowet  stelt dat arbeidsmiddelen, waartoe ook magazijnstellingen  behoren, in een zodanige staat moeten verkeren dat “er geen gevaar bestaat voor het geheel of gedeeltelijk instorten of omvallen”. Stellingen vallen ook onder de bouwregelgeving: Bouwbesluit 2003. Het vastgestelde toelaatbare draagvermogen geldt alleen voor onbeschadigde stellingen, kortom magazijnstellingen moeten dus periodiek, minimaal één maal per jaar, geïnspecteerd worden. Afhankelijk van de gebruikscondities kan de frequentie van inspecties noodzakelijkerwijs zelfs hoger liggen. Voor de uitvoering van deze inspecties is er een groot aanbod van dienstverleners met een variërend kennis- en serviceniveau. De wet eist alleen dat de inspectie door een deskundig persoon uitgevoerd wordt.

Rack Inspecs inspecteurs beschikken over ruime ervaring, productkennis en vaktechnische bekwaamheden, vaak ook over de tekeningen en ontwerpspecificaties van de te inspecteren stellingen. Hierdoor is de Rack Inspecs inspecteur uitstekend voorbereid om de conditie van uw magazijn juist te beoordelen.

De jaarlijkse keuringsplicht van magazijnstellingen is in 2008 vastgelegd in de Europese norm EN 15635.  Hierin is opgenomen dat er een onderhoudsplicht is voor magazijnstellingen en dat de veiligheidskeuring van manueel bediende stellingen door een deskundige moet plaatsvinden en wel op de volgende momenten:

  • Na installatie ,verplaatsing  en verbouwing
  • Na een ernstige schade
  • Periodiek (minimaal elke 12 maanden)

Om er zeker van te zijn dat de magazijnstellingen veilig zijn is het verstandig om deze door een objectieve, onafhankelijke, gecertificeerde inspecteur van Rack Inspecs jaarlijks grondig te laten inspecteren. U voldoet hiermee aan de keuringsplicht zoals die in het Arbobesluit en de Europese norm EN 15635 zijn vastgelegd. De onafhankelijke inspecteur  voert een visuele inspectie uit en beoordeelt de huidige configuratie ten opzichte van het origineel. Mocht hij opvallende zaken waarnemen zal hij deze op een veilige manier nader onderzoeken. Hij heeft daarnaast alle vereiste kennis en ervaring in huis om de staat van uw stelling deskundig te beoordelen.

In geval van een controle door de Arbeidsinspectie of verzekeringsmaatschappij zullen de schriftelijke bewijsstukken/ keuringscertificaten overlegd moeten kunnen worden.
Rack Inspecs biedt u het volgende:

  • Een betrouwbare partner vanwege 20 jaar ervaring in de magazijnstellingbranche.
  • Tüv gecertificeerd
  • Wij houden voor u bij wanneer uw jaarlijkse inspectie plaats moet vinden en zullen ruim van tevoren contact met u opnemen.
  • Wij verzorgen , indien mogelijk en gewenst,  voor u de belangrijkste vervolgacties zoals materiaallevering en reparatie.
  • Inplannen van een aangevraagde inspectie op zeer korte termijn.
  • Dit alles voor een scherpe prijs.

Hopelijk mogen wij u binnenkort verwelkomen als klant van Rack Inspecs. Vult u hiervoor het contactformulier in  dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op om het vervolgtraject te bespreken.

rightpanel